VANLIGA FRÅGOR

  • Vad är det för skillnad på ett visum och ett uppehållstillstånd ? Svar: Ambassaden beslutar om visum och Migrationsverket beslutar om uppehållstillstånd. 
  • Vad står UAT / PUT / TUT för ? Svar: UAT = Uppehålls- och Arbetstillstånd. PUT = Permanent uppehållstillstånd. TUT = Tillfälligt uppehållstillstånd
  • Kan man söka PUT ? Svar: Nej, man kan EJ söka permanent uppehållstillstånd. Man söker alltid ett Uppehållstillstånd och sen är det beslutsfattaren på Migrationsverket som beslutar om man ska få ett 2-årigt uppehållstillstånd eller ett permanent