Titel

posted in: Nyheter | 0

Söka visum till Sverige

Ambassaden i Bangkok handlägger viseringsansökningar från personer bosatta i Thailand och Myanmar. Från och med 15 mars 2017 kommer vi även fatta beslut i ärenden från Vietnam.

Sökanden från Thailand och Myanmar ska lämna in sin viseringsansökan på VFS Global i Bangkok. Vänligen se deras hemsida får mer information kring öppettider, dokument et cetera; VFS Global Thailand

Sökanden från Vietnam ska lämna in sin ansökan om Schengenvisering på VFS Global i Hanoi eller Ho Chi Minh City. Från och med 15 mars 2017 skickas handlingarna till ambassaden i Bangkok för handläggning och beslut. Vänligen se deras hemsida för mer information; VFS Global Vietnam