DOCUMENT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

DocumentsFilling out your application formLinksSend file
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Visit Sverige

 • Turistinformation
 • Söka visum till Sverige
 • Basfakta
 • Så ansöker du
 • Dokument som krävs
 • Besöka släkt och vänner – extra dokument
 • Affärsbesök – extra dokument
 • Sport- och kulturbesök – extra dokument
 • Turistbesök – extra dokument
 • Minderåriga – extra dokument
 • Besök längre än 90 dagar
 • Sökande från andra länder
 • Medicinsk reseförsäkring
 • Avgifter

Studera i Sverige

 • Studera i Sverige
 • Söka uppehållstillstånd för att studera i Sverige

Arbeta & bo i Sverige

 • Elektronisk ansökan
 • Söka arbetstillstånd
 • Söka uppehållstillstånd för att flytta till nära anhörig i Sverige

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.